Haberler

Mühendislik Sigortası

Nakliyat Sigortaları

İşyeri Sigortaları

Oto Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları

Hasar Anında

Yenilik - Kanpanyalar


Devlet Destekli Tarım Sigortası

Tam ve yığma kagir yapılar arasında ne fark vardır?
Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış binalar tam kagir olarak tanımlanırken; taşıyıcı kolonları olmayan, dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla, briket gibi yanmaz malzeme ile inşa edilen binalar yığma kagir yapı olarak tanımlanır. 

Musluğun açık unutulması sonucu konutta gerçekleşen zararlar poliçede hangi teminatla karşılanır?
Sigortalının konut poliçesinde dahili su teminatı mevcut ise musluğun açık kalması sonucu konutta gerçekleşen zararlar sigorta şirketi tarafından karşılanır. Dahili su teminatı ile ayrıca bina içindeki su ve depo sarnıçlarının, su borularının, kalorifer kazan, radyatör ve borularının, temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olabileceği zararlar, yağmur sularının, kar ve buzların erimesi sonucu meydana gelen suların çatı ve saçaktan sızması, su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olduğu zararlar, donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların sebep olacağı zararlar, şehir su şebekesinin arızası nedeniyle akan ve sızan suların sebep olacağı zararlar da temin edilmektedir. 

İş durması teminatı nedir?
Poliçe ile temin edilen yangın, yıldırım, infilak riskleri ve teminatın kapsamına alınmış olan riskler sebebiyle meydana gelen bir olay sonucu sigortalı kıymetlerin maddi zarara uğraması ve bu nedenle işyeri faaliyetinin 72 saati aşan süre ile durması halinde, poliçede yazılı yıllık teminat limiti ile sınırlı olmak kaydı ile ve olay başına azami 30 günlük süre için "İş Durması" ek teminatı sigorta kapsamına alınabilmektedir. İş durması tazminatı konusu herhangi bir hasarda, yıllık iş durması teminat limitine göre hesaplanacak günlük tazminat limiti (yıllık azami teminat limiti/365 gün) işin durduğu süre ile çarpılarak ödenecek "İş Durması Tazminat Bedeli" hesaplanmaktadır. 

Sigortalı konutta gerçekleşen hasar nedeniyle binanın tamir veya yeniden inşa edilmesinden dolayı sigortalının başka bir yerde ikamet etmek zorunda kalması durumunda konut poliçesi bu masrafları karşılar mı?
Konut poliçesinde "alternatif ikametgah masrafları ve kira kaybı" teminatının bulunması durumunda, poliçenin kapsamındaki herhangi bir hasarın gerçekleşmesi sonucu konutun oturulamaz hale gelmesi sebebiyle konutun tamir veya yeniden inşası için gerekli süre boyunca gerçekleşen ikametgah değişikliği masrafları poliçe limitleri dahilinde karşılanır.